Behandeling herseninfarct

De behandeling van een herseninfarct en de uitkomst ervan wordt zeer sterk beïnvloed door tijd. Dit is logisch als we kijken naar wat er gebeurt tijdens een herseninfarct. Ten tijde van een herseninfarct is er sprake van acuut zuurstofgebrek van een gedeelte van de hersenen. Welk gedeelte en hoe groot dit gedeelte is, wordt bepaald door de slagader waarin de verstopping zit. Vanzelfsprekend is de schade groter naarmate het zuurstofgebrek langer duurt. Behandeling moet worden gestart, binnen 4,5 uur nadat de herseninfarct is begonnen. Erna is de schade ten gevolge van het zuurstofgebrek permanent en heeft therapie geen zin meer.

Trombolyse

Een belangrijke therapie van een herseninfarct is trombolyse. Met trombolyse wordt gestart als het minder dan 4,5 uur geleden is dat het infarct is begonnen (als de symptomen verschenen) en er geen contra-indicaties zijn (redenen om af te zien van trombolyse zijn; zwangerschap, geringe neurologische uitval, gebruik van antistolling, hoge bloeddruk, < 14 dagen na een operatie; meer). Bij trombolyse wordt sterk antistollende medicatie via een infuus toegediend in de hoop hiermee het bloedstolsel op te lossen. Het gevaar van trombolyse is uiteraard dat er een bloeding ontstaat. Uit onderzoek blijkt het medicijn echter vrij veilig en hebben jaarlijks veel patiënten er baat bij.