Gevolgen herseninfarct

De gevolgen van een herseninfarct kunnen heftig zijn en in sommige gevallen permanent. Er zijn zowel psychische als lichamelijke gevolgen van een herseninfarct. De gevolgen zijn afhankelijk van de plek in de hersenen waar het infarct heeft plaatsgevonden en de grootte van het infarct. Hoe meer hersenweefsel betrokken is bij het zuurstofgebrek, des te groter zijn de gevolgen van het herseninfarct.

Lichamelijke gevolgen herseninfarct

Er zijn veel verschillende klachten die kunnen ontstaan na een herseninfarct. De ene klacht zal heftiger zijn dan de ander. Daarnaast komt het voor dat bepaalde hersendelen andere verloren functies overnemen.

 • Slikstoornissen
 • Spraakstoornissen (afasie, dysfasie, dysartrie)
 • Motorische klachten (lopen, staan, evenwicht, kracht)
 • Sensorische klachten (voelen, evenwicht, reflex)
 • Halfzijdige krachtsverlies (hemiparese)
 • Halfzijdige verlamming (hemiparalyse)
 • Verminderd zicht (hemianopsie)
 • Apraxie (niet weten hoe te handelen
 • Geheugen- en concentratiestoornissen
 • Cognitiestoornissen (verstoord denken en gedrag)
 • Verstoring ruimtelijke oriëntatie

Na een herseninfarct kan één of meerdere bovenstaande verschijnselen optreden. Als de verschijnselen blijven bestaan, ook langere tijd nadat het herseninfarct heeft plaatsgevonden dan spreken we van: restverschijnselen.

Psychische gevolgen herseninfarct

Ten gevolge van een herseninfarct kunnen er zowel direct als indirect ernstige psychische klachten ontstaan. Doordat de hersenen ook betrokken zijn bij ons gevoel, eigenwaarde, emoties en zelfbeleving is de kans groot dat dit aangetast raakt bij een herseninfarct. Directe psychische gevolgen zijn dan ook;

 • Stemmingswisselingen
 • Agressie, woedeuitbarstingen
 • Verdriet, neerslachtigheid
 • Depressie
 • Suïcidale gedachtes
 • Gedragsstoornissen

Daarnaast kan indirect de psyche worden aangetast doordat het lichamelijk functioneren mogelijk ernstig is aangetast na een herseninfarct. Patiënten die halfzijdig zijn verlamd geraakt, worden opeens geconfronteerd met beperkingen die ze voorheen niet hadden. Dit legt een enorme druk op de patiënt en diens naasten. Ook het revalidatietraject is lang en zwaar. Ook het gevoel niet worden begrepen door de omgeving en de bijhorende onzichtbare restverschijnselen van een herseninfarct kunnen een patiënt tot wanhoop drijven. Het is belangrijk dat er veel wordt gecommuniceerd met de patiënt zodat hij/zij goed zijn/haar emoties kan ventileren en delen.